Kiểm tra đơn hàng

Vòng tay

TÌM SẢN PHẨM
  • Kiểu mới
  • Giá cả
  • Bán chạy nhất
  • Mặc định

Thương phẩm 1 đến 47, Tổng cộng 78 bộ

Lắc tay khắc chữ - Vàng hồng

Special Price 1.560.000 ₫

Regular Price: 2.600.000 ₫

Lắc tay khắc chữ - Vàng 14K

Special Price 1.560.000 ₫

Regular Price: 2.600.000 ₫

Lắc bạc Khắc chữ

Special Price 1.200.000 ₫

Regular Price: 2.000.000 ₫

Lắc tay khắc chữ - Vàng hồng

Special Price 1.080.000 ₫

Regular Price: 1.800.000 ₫

Lắc tay khắc chữ - Vàng 14K

Special Price 1.080.000 ₫

Regular Price: 1.800.000 ₫

Lắc bạc Khắc chữ

Special Price 840.000 ₫

Regular Price: 1.400.000 ₫

Lắc tay khắc chữ - Vàng hồng

Special Price 840.000 ₫

Regular Price: 1.400.000 ₫

Lắc tay khắc chữ - Vàng 14K

Special Price 840.000 ₫

Regular Price: 1.400.000 ₫

Lắc bạc Khắc chữ

Special Price 720.000 ₫

Regular Price: 1.200.000 ₫

S925 Personalize Your Charm Rose Gold Bracelet (Bracelet Included)

Special Price 1.319.000 ₫

Regular Price: 2.808.000 ₫

S925 Personalize Your Charm (Bracelet Included)

Special Price 1.199.000 ₫

Regular Price: 2.760.000 ₫

S925 Personalize Your Charm Black Leather Bracelet(Bracelet Included)

Special Price 959.000 ₫

Regular Price: 2.208.000 ₫

Vòng VÀNG 14K và Charm Ảnh (Bao gồm vòng)

Còn lại: 29

Special Price 4.296.000 ₫

Regular Price: 5.040.000 ₫

Vòng cơ bản Vàng 14K

1.656.000 ₫

Vòng cơ bản Vàng hồng

Còn lại: 90

Special Price 1.679.000 ₫

Regular Price: 2.799.000 ₫

Vòng tay khắc tên Bạc

Special Price 840.000 ₫

Regular Price: 1.400.000 ₫

Vòng tay khắc tên Vàng hồng

Special Price 1.080.000 ₫

Regular Price: 1.800.000 ₫

Vòng tay khắc tên mạ Vàng 14K

Special Price 1.080.000 ₫

Regular Price: 1.800.000 ₫

Vòng tay khắc tên Bạc

Special Price 840.000 ₫

Regular Price: 1.400.000 ₫

Vòng tay khắc tên Vàng hồng

Special Price 1.080.000 ₫

Regular Price: 1.800.000 ₫

Vòng tay khắc tên mạ Vàng 14K

Special Price 1.080.000 ₫

Regular Price: 1.800.000 ₫

Vòng tay Mùa Giáng sinh

Special Price 4.319.000 ₫

Regular Price: 5.160.000 ₫

Vòng tay Cá heo và Đại dương

Còn lại: 60

Special Price 3.119.000 ₫

Regular Price: 5.280.000 ₫

Vòng tay Noel đỏ

Còn lại: 60

Special Price 1.582.000 ₫

Regular Price: 3.240.000 ₫

Thiết kế Charm của Bạn (Bao gồm vòng)

Special Price 1.687.000 ₫

Regular Price: 3.128.000 ₫

Thiết kế Charm của Bạn (Bao gồm vòng)

Special Price 2.325.000 ₫

Regular Price: 4.680.000 ₫

Thiết kế Charm của Bạn (Bao gồm vòng)

Special Price 1.702.000 ₫

Regular Price: 3.600.000 ₫

Thiết kế Charm của Bạn (Bao gồm vòng)

Special Price 1.702.000 ₫

Regular Price: 3.600.000 ₫

Vòng da chốt Chim ưng

Special Price 1.320.000 ₫

Regular Price: 2.200.000 ₫

Vòng tay chốt Hoa pha lê

Special Price 1.199.000 ₫

Regular Price: 2.000.000 ₫

Nụ hôn và Vòng tay

Còn lại: 24

Special Price 2.519.000 ₫

Regular Price: 3.360.000 ₫

Vòng cơ bản Chốt trái tim pha lê

Special Price 1.199.000 ₫

Regular Price: 1.800.000 ₫

S925 Prosperity

Còn lại: 26

Special Price 2.379.000 ₫

Regular Price: 3.700.000 ₫

S925 Dog and Bones

Còn lại: 12

Special Price 2.085.000 ₫

Regular Price: 3.600.000 ₫

S925 Flower and Butterfly

Còn lại: 90

Special Price 1.799.000 ₫

Regular Price: 3.240.000 ₫

S925 Pearl in Ocean

Còn lại: 18

Special Price 1.899.000 ₫

Regular Price: 2.740.000 ₫

S925 Capricorn Bracelet

Còn lại: 19

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Aquarius Bracelet

Còn lại: 73

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Pisces Bracelet

Còn lại: 40

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Aries Bracelet

Còn lại: 73

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Taurus Bracelet

Còn lại: 80

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Gemini Bracelet

Còn lại: 70

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Cancer Bracelet

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Leo Bracelet

Còn lại: 74

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Virgo Bracelet

Còn lại: 26

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Libra Bracelet

Còn lại: 9

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫