Kiểm tra đơn hàng

Vòng tay

TÌM SẢN PHẨM
  • Kiểu mới
  • Giá cả
  • Bán chạy nhất
  • Mặc định

Thương phẩm 1 đến 46, Tổng cộng 65 bộ

Lắc bạc Khắc chữ

Special Price 1.200.000 ₫

Regular Price: 2.000.000 ₫

Lắc bạc Khắc chữ

Special Price 840.000 ₫

Regular Price: 1.400.000 ₫

Lắc bạc Khắc chữ

Special Price 720.000 ₫

Regular Price: 1.200.000 ₫

S925 Personalize Your Charm Rose Gold Bracelet (Bracelet Included)

Special Price 1.319.000 ₫

Regular Price: 2.808.000 ₫

S925 Personalize Your Charm (Bracelet Included)

Special Price 1.199.000 ₫

Regular Price: 2.760.000 ₫

S925 Personalize Your Charm Black Leather Bracelet(Bracelet Included)

Special Price 959.000 ₫

Regular Price: 2.208.000 ₫

Vòng VÀNG 14K và Charm Ảnh (Bao gồm vòng)

Special Price 4.296.000 ₫

Regular Price: 5.040.000 ₫

Vòng cơ bản Vàng 14K

1.656.000 ₫

Vòng tay Mùa Giáng sinh

Special Price 4.319.000 ₫

Regular Price: 5.160.000 ₫

Vòng tay Cá heo và Đại dương

Special Price 3.119.000 ₫

Regular Price: 5.280.000 ₫

Vòng tay Noel đỏ

Special Price 1.582.000 ₫

Regular Price: 3.240.000 ₫

Thiết kế Charm của Bạn (Bao gồm vòng)

Special Price 1.687.000 ₫

Regular Price: 3.128.000 ₫

Thiết kế Charm của Bạn (Bao gồm vòng)

Special Price 2.325.000 ₫

Regular Price: 4.680.000 ₫

Thiết kế Charm của Bạn (Bao gồm vòng)

Special Price 1.702.000 ₫

Regular Price: 3.600.000 ₫

Thiết kế Charm của Bạn (Bao gồm vòng)

Special Price 1.702.000 ₫

Regular Price: 3.600.000 ₫

Vòng da chốt Chim ưng

Special Price 1.320.000 ₫

Regular Price: 2.200.000 ₫

Vòng tay chốt Hoa pha lê

Special Price 1.200.000 ₫

Regular Price: 2.000.000 ₫

Nụ hôn và Vòng tay

Special Price 2.519.000 ₫

Regular Price: 3.360.000 ₫

Vòng cơ bản Chốt trái tim pha lê

Special Price 1.080.000 ₫

Regular Price: 1.800.000 ₫

S925 Prosperity

Special Price 2.379.000 ₫

Regular Price: 3.700.000 ₫

S925 Dog and Bones

Special Price 2.085.000 ₫

Regular Price: 3.600.000 ₫

S925 Flower and Butterfly

Special Price 1.799.000 ₫

Regular Price: 3.240.000 ₫

S925 Pearl in Ocean

Special Price 1.899.000 ₫

Regular Price: 2.740.000 ₫

S925 Capricorn Bracelet

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Aquarius Bracelet

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Pisces Bracelet

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Aries Bracelet

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Taurus Bracelet

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Gemini Bracelet

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Cancer Bracelet

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Leo Bracelet

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Virgo Bracelet

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Libra Bracelet

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Scorpio Bracelet

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Sagittarius Bracelet

Special Price 960.000 ₫

Regular Price: 1.600.000 ₫

S925 Dream Heaven

Special Price 2.302.000 ₫

Regular Price: 3.960.000 ₫

S925 Engravable Heart Clasp Bracelet

Special Price 840.000 ₫

Regular Price: 1.400.000 ₫

S925 Silver Basic Bracelet (Tulang Naga Weave)

Special Price 623.000 ₫

Regular Price: 1.039.000 ₫

S925 Flying Butterfly

Special Price 1.799.000 ₫

Regular Price: 2.640.000 ₫

S925 Soufeel Basic Bracelet

Special Price 719.000 ₫

Regular Price: 1.560.000 ₫

S925 Soufeel Common Style Stopper Bracelet

Special Price 959.000 ₫

Regular Price: 1.800.000 ₫

S925 Soufeel Safety Chain Bracelet

Special Price 1.199.000 ₫

Regular Price: 2.760.000 ₫

S925 Soufeel Safety Chain Bracelet

Special Price 1.319.000 ₫

Regular Price: 3.000.000 ₫

S925 Air Sign Aquarius

Special Price 1.438.800 ₫

Regular Price: 2.880.000 ₫

S925 Water Sign Pisces

Special Price 1.438.800 ₫

Regular Price: 2.880.000 ₫

S925 Fire Sign Aries

Special Price 1.438.800 ₫

Regular Price: 2.880.000 ₫