Kiểm tra đơn hàng

Dây chuyền Charm

Kiểu mới
Giá cả
Bán chạy nhất
Mặc định
Đề xuất

33 đơn hàng

TÌM SẢN PHẨM

S925 Basic Necklace 14.8 in

Special Price 383.000 ₫

Regular Price: 720.000 ₫

Dây chuyền trái tim và charm ảnh

Special Price 719.000 ₫

Regular Price: 1.400.000 ₫

Save 49%

Dây chuyền Charm ảnh khắc tên vàng hồng

1.439.000 ₫
Mới Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền Charm ảnh khắc tên vàng 14K

1.439.000 ₫
Mới Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền Trái tim khắc chữ

Special Price 840.000 ₫

Regular Price: 1.400.000 ₫

Save 40%

Dây chuyền tròn và charm ảnh

Special Price 840.000 ₫

Regular Price: 1.400.000 ₫

Save 40%

Dây chuyền ảnh khắc tên trái tim

1.176.000 ₫

Dây chuyền ảnh khắc tên tròn

1.176.000 ₫

Dây chuyền ảnh khắc tên oval

1.176.000 ₫

Dây chuyền Charm ảnh khắc tên Trái tim

960.000 ₫
Mới

Dây chuyền Charm ảnh khắc tên Tròn

960.000 ₫
Mới

Dây chuyền Charm ảnh khắc tên Oval

960.000 ₫
Mới

Dây chuyền charm treo tròn

Special Price 719.000 ₫

Regular Price: 1.199.000 ₫

Dây chuyền charm ảnh tự thiết kế Oval vàng hồng

2.040.000 ₫
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền cơ bản

600.000 ₫
Mới Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền cơ bản

720.000 ₫
Mới Miễn phí vận chuyển

S925 Letter U Necklace

Special Price 646.800 ₫

Regular Price: 1.680.000 ₫

S925 Starfish Necklace

Special Price 814.800 ₫

Regular Price: 1.920.000 ₫

S925 Pink CZ Microphone Necklace

Special Price 719.000 ₫

Regular Price: 1.800.000 ₫

S925 Blue Earth Necklace

Special Price 719.000 ₫

Regular Price: 1.800.000 ₫

S925 Christmas Bell Necklace

Special Price 719.000 ₫

Regular Price: 1.920.000 ₫

S925 Jumping Dolphin Necklace

Special Price 814.800 ₫

Regular Price: 1.920.000 ₫

S925 Rose Gold Stars Necklace

Special Price 959.000 ₫

Regular Price: 2.160.000 ₫

S925 Flowers Cluster Necklace

Special Price 814.800 ₫

Regular Price: 1.920.000 ₫

S925 Maple Leaf Necklace

Special Price 600.000 ₫

Regular Price: 1.680.000 ₫

S925 Solar Deity Necklace

Special Price 1.054.800 ₫

Regular Price: 2.400.000 ₫

S925 Aeroplane Necklace

Special Price 719.000 ₫

Regular Price: 1.680.000 ₫

Dây chuyền cơ bản

480.000 ₫

Dây chuyền cơ bản

480.000 ₫

Dây chuyền cơ bản

480.000 ₫

Dây chuyền cơ bản Lưu quang

600.000 ₫

Dây chuyền cơ bản Ân ái

480.000 ₫

Dây chuyền hạt 2 vòng

Special Price 1.080.000 ₫

Regular Price: 1.800.000 ₫

Save 40%