Bạn chắc chắn mình muốn xóa hết lịch sử đặt hàng?
Free Vận chuyển với đơn 1200K ₫+
COD
90-Ngày Đổi trả

Charms

-50%
-50%

Special Price 422K ₫

Regular Price: 845K ₫

Love Stopper Charm

Đặt Trước - Ship 31.03
-50%

Special Price 527K ₫

Regular Price: 1056K ₫

Love in House Charm

Đặt Trước - Ship 31.03
-50%
-50%

Special Price 686K ₫

Regular Price: 1373K ₫

Pink Cross Charm

Đặt Trước - Ship 31.03
-50%

Special Price 422K ₫

Regular Price: 845K ₫

Sweet Honey Charm

Đặt Trước - Ship 31.03
-50%
-50%
-50%

Special Price 527K ₫

Regular Price: 1056K ₫

Blue Horizon Charm

Đặt Trước - Ship 31.03
-50%
-50%
-50%

Special Price 422K ₫

Regular Price: 845K ₫

Hand of Fatima Charm

Đặt Trước - Ship 31.03
-50%
-50%

Special Price 422K ₫

Regular Price: 845K ₫

Buddha's Faith Charm

Đặt Trước - Ship 31.03
-50%

Special Price 422K ₫

Regular Price: 845K ₫

Prayer Wheel Charm

Đặt Trước - Ship 31.03
-50%
-50%
-50%