Bạn chắc chắn mình muốn xóa hết lịch sử đặt hàng?
Free Vận chuyển với đơn 1200K ₫+
COD
90-Ngày Đổi trả

Đá sinh nhật

56% OFF

Vòng mềm cơ bản- Bạc

Special Price 686K ₫

Regular Price: 1560K ₫

60% OFF

Màu bạc May Birthstone Dark Green

Special Price 480K ₫

Regular Price: 1200K ₫

60% OFF

Màu bạc June Birthstone Light Purple

Special Price 480K ₫

Regular Price: 1200K ₫

58% OFF

Màu bạc June Birthstone Light Purple Bucket

Special Price 600K ₫

Regular Price: 1440K ₫

60% OFF

Màu bạc October Birthstone Pink Red

Special Price 480K ₫

Regular Price: 1200K ₫

58% OFF

Màu bạc April Birthstone Crystal Bucket

Special Price 600K ₫

Regular Price: 1440K ₫

60% OFF

Màu bạc December Birthstone Blue Zircon

Special Price 480K ₫

Regular Price: 1200K ₫

58% OFF

Màu bạc Black Bucket

Special Price 600K ₫

Regular Price: 1440K ₫

58% OFF

Màu bạc October Birthstone Pink Bucket

Special Price 600K ₫

Regular Price: 1440K ₫

50% OFF

Màu bạc February Birthstone Dark Purple

Special Price 600K ₫

Regular Price: 1200K ₫

60% OFF

Màu bạc November Birthstone Champagne

Special Price 480K ₫

Regular Price: 1200K ₫

60% OFF

Màu bạc August Birthstone Olivine

Special Price 480K ₫

Regular Price: 1200K ₫

60% OFF

Màu bạc September Birthstone Dark Blue

Special Price 480K ₫

Regular Price: 1200K ₫

58% OFF

Màu bạc January Birthstone Red Bucket

Special Price 600K ₫

Regular Price: 1440K ₫

50% OFF

Màu bạc March Birthstone Light Blue Bucket

Special Price 719K ₫

Regular Price: 1440K ₫

60% OFF

Màu bạc April Birthstone

Special Price 480K ₫

Regular Price: 1200K ₫

60% OFF

Màu bạc March Birthstone Ocean Blue

Special Price 480K ₫

Regular Price: 1200K ₫

60% OFF

Màu bạc July Birthstone Rose Red

Special Price 480K ₫

Regular Price: 1200K ₫

60% OFF

Màu bạc January Birthstone Dark Red

Special Price 480K ₫

Regular Price: 1200K ₫