Bạn chắc chắn mình muốn xóa hết lịch sử đặt hàng?
Kiểm tra đơn hàng
Free Vận chuyển với đơn 1200K ₫+
COD
90-Ngày Đổi trả

Đá sinh nhật

-28%

791K ₫

951K ₫

Black Friday: 686K ₫

Đá may mắn đỏ

-28%

791K ₫

951K ₫

Black Friday: 686K ₫

Đá may mắn xanh

-60%
-60%

686K ₫

1320K ₫

Black Friday: 527K ₫

Màu bạc May Birthstone Dark Green

-31%

527K ₫

608K ₫

Black Friday: 422K ₫

Đá hồng

-28%

791K ₫

951K ₫

Black Friday: 686K ₫

Bọ Cạp

-30%

950K ₫

1136K ₫

Black Friday: 791K ₫

Bảo Bình

-57%
-28%

791K ₫

951K ₫

Black Friday: 686K ₫

Thiên Bình

-34%

1689K ₫

2429K ₫

Black Friday: 1610K ₫

Bộ Hoa may mắn

phí Vận chuyển
-33%
-30%

950K ₫

1136K ₫

Black Friday: 791K ₫

Nhân Mã

-60%
-35%
-60%

686K ₫

1320K ₫

Black Friday: 527K ₫

Màu bạc August Birthstone Olivine

-35%
-60%
-60%
-30%

950K ₫

1136K ₫

Black Friday: 791K ₫

Ma Kết

-28%

791K ₫

951K ₫

Black Friday: 686K ₫

Đá may mắn hồng

-60%

686K ₫

1320K ₫

Black Friday: 527K ₫

Màu bạc April Birthstone

-30%

950K ₫

1136K ₫

Black Friday: 791K ₫

Song Tử

-30%

950K ₫

1136K ₫

Black Friday: 791K ₫

Tình yêu màu hồng

-57%

791K ₫

1584K ₫

Black Friday: 686K ₫

Màu bạc Black Bucket

-30%

950K ₫

1136K ₫

Black Friday: 791K ₫

Sư tử

-60%
-60%