Bạn chắc chắn mình muốn xóa hết lịch sử đặt hàng?
Kiểm tra đơn hàng
Free Vận chuyển với đơn 1200K ₫+
COD
90-Ngày Đổi trả

Sinh nhật

-50%

686K ₫

1056K ₫

Black Friday: 527K ₫

Màu bạc Birthday Cake

-48%

791K ₫

1320K ₫

Black Friday: 686K ₫

Charm treo passport- Bạc

Mới
-57%
-57%
-57%

791K ₫

1584K ₫

Black Friday: 686K ₫

Màu bạc Black Bucket

-60%
-60%
-60%
-60%

686K ₫

1320K ₫

Black Friday: 527K ₫

Màu bạc April Birthstone

-60%

686K ₫

1320K ₫

Black Friday: 527K ₫

Màu bạc May Birthstone Dark Green

-60%
-60%

686K ₫

1320K ₫

Black Friday: 527K ₫

Màu bạc July Birthstone Rose Red

-60%

686K ₫

1320K ₫

Black Friday: 527K ₫

Màu bạc August Birthstone Olivine

-60%
-60%
-30%

950K ₫

1136K ₫

Black Friday: 791K ₫

Ma Kết

-30%

950K ₫

1136K ₫

Black Friday: 791K ₫

Bảo Bình

-30%

950K ₫

1136K ₫

Black Friday: 791K ₫

Song Ngư

-30%

950K ₫

1136K ₫

Black Friday: 791K ₫

Bạch Dương

-30%

950K ₫

1136K ₫

Black Friday: 791K ₫

Kim Ngưu

-30%

950K ₫

1136K ₫

Black Friday: 791K ₫

Song Tử

-30%

950K ₫

1136K ₫

Black Friday: 791K ₫

Cự giải

-30%

950K ₫

1136K ₫

Black Friday: 791K ₫

Sư tử

-30%

950K ₫

1136K ₫

Black Friday: 791K ₫

Xử Nữ

-30%

950K ₫

1136K ₫

Black Friday: 791K ₫

Thiên Bình

-30%

950K ₫

1136K ₫

Black Friday: 791K ₫

Bò Cạp

-30%

950K ₫

1136K ₫

Black Friday: 791K ₫

Nhân Mã

-43%

686K ₫

924K ₫

Black Friday: 527K ₫

Dây chuyền Ma Kết

-43%

686K ₫

924K ₫

Black Friday: 527K ₫

Dây chuyền Bảo Bình

-43%

686K ₫

924K ₫

Black Friday: 527K ₫

Dây chuyền Song Ngư

-43%

686K ₫

924K ₫

Black Friday: 527K ₫

Dây chuyền Bạch Dương

-43%

686K ₫

924K ₫

Black Friday: 527K ₫

Dây chuyền Kim Ngưu

-43%

686K ₫

924K ₫

Black Friday: 527K ₫

Dây chuyền Song Tử

-43%

686K ₫

924K ₫

Black Friday: 527K ₫

Dây chuyền Cự giải

-43%

686K ₫

924K ₫

Black Friday: 527K ₫

Dây chuyền Sư tử

-43%

686K ₫

924K ₫

Black Friday: 527K ₫

Dây chuyền Xử Nữ

-43%

686K ₫

924K ₫

Black Friday: 527K ₫

Dây chuyền Thiên Bình

-43%

686K ₫

924K ₫

Black Friday: 527K ₫

Dây chuyền Bò Cạp

-43%

686K ₫

924K ₫

Black Friday: 527K ₫

Dây chuyền Nhân Mã

-47%
-47%
-47%
-47%
-47%
-47%
-47%
-47%