Free Vận chuyển với đơn 1200K ₫+
COD
90-Ngày Đổi trả

S925 Snowy Winter Blue

Còn lại81

383K ₫

Regular Price: 960K ₫

60%OFF

Gift S925 Box

480K ₫

Regular Price: 1080K ₫

56%OFF

S925 Ice Flower Ring

Còn lại1

600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

S925 Christmas Stockings

480K ₫

Regular Price: 1200K ₫

60%OFF

S925 Frozen Sea Blue

383K ₫

Regular Price: 960K ₫

60%OFF

S925 Jingle Bell

Còn lại42

840K ₫

Regular Price: 1400K ₫

40%OFF

Nơ đỏ Giáng sinh

Còn lại67
720K ₫

Cây thông Giáng sinh

Còn lại37

623K ₫

Regular Price: 720K ₫

13%OFF

Ông già Noel

Còn lại52

719K ₫

Regular Price: 840K ₫

14%OFF

Nhẫn Hoa tuyết

Còn lại11

720K ₫

Regular Price: 1029K ₫

30%OFF

S925 Christmas Stocking

480K ₫

Gấu nhỏ Giáng sinh

Còn lại76

623K ₫

Regular Price: 720K ₫

13%OFF

S925 Snowflake

480K ₫

Regular Price: 840K ₫

43%OFF

Giáng sinh vui vẻ

Còn lại95

479K ₫

Regular Price: 600K ₫

20%OFF

Charm chặn Noel trắng

Còn lại12

623K ₫

Regular Price: 800K ₫

22%OFF

Trang sức Giáng sinh

Còn lại86

840K ₫

Regular Price: 960K ₫

13%OFF

Bí ngô pha lê

840K ₫

Regular Price: 1400K ₫

40%OFF

Ly rượu Giáng sinh

Còn lại89

623K ₫

Regular Price: 840K ₫

26%OFF

Người tuyết Giáng sinh

623K ₫

Regular Price: 720K ₫

13%OFF

Dây chuyền Bí ngô Vàng hồng

Còn lại25

1320K ₫

Regular Price: 2200K ₫

40%OFF
phí Vận chuyển

S925 14K Gold Bear

Còn lại83

840K ₫

Regular Price: 1440K ₫

42%OFF

Quà Giáng sinh

720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

Phòng Giáng sinh

600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

Quà Giáng sinh

Còn lại42

720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

Cốc Ông già Noel

623K ₫

Regular Price: 840K ₫

26%OFF

Thông Noel Vàng hồng

720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

Nhẫn Hoa tuyết

960K ₫

Regular Price: 1600K ₫

40%OFF

S925 Snowflake Ring

Còn lại1

480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF

Vòng tay Tình yêu băng tuyết

Còn lại54

2663K ₫

Regular Price: 4320K ₫

38%OFF
phí Vận chuyển

Hoa tai Hoa tuyết

Còn lại15

960K ₫

Regular Price: 1600K ₫

40%OFF

Dây chuyền Hoa tuyết - Bé

1080K ₫

Regular Price: 1800K ₫

40%OFF

Dây chuyền Hoa tuyết - Lớn

Còn lại92

1320K ₫

Regular Price: 2200K ₫

40%OFF
phí Vận chuyển

Vòng tay Giáng sinh rực rỡ

Còn lại76

4509K ₫

Regular Price: 6520K ₫

31%OFF
phí Vận chuyển

Vòng tay Chúc phúc Giáng sinh

Còn lại12

3886K ₫

Regular Price: 5640K ₫

31%OFF
phí Vận chuyển

S925 Christmas Bell

720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

Vòng tay Ông già Noel

Còn lại52

3262K ₫

Regular Price: 4080K ₫

20%OFF
phí Vận chuyển

Hoa tuyết xanh

960K ₫

Regular Price: 1600K ₫

40%OFF

S925 Holy Grail

Còn lại92

480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF

Gift S925 Box with Bow

623K ₫

Regular Price: 800K ₫

22%OFF

Vòng tay Giáng sinh vui vẻ

Còn lại80

2782K ₫

Regular Price: 3600K ₫

23%OFF
phí Vận chuyển

Vòng tay Nơ may mắn

Còn lại45

4246K ₫

Regular Price: 5160K ₫

18%OFF
phí Vận chuyển

S925 Ice Flower Necklace

Còn lại9

720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

S925 Christmas Tree Ornament

600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

Vòng tay Giáng sinh ấm áp

Còn lại23

2566K ₫

Regular Price: 4200K ₫

39%OFF
phí Vận chuyển

Người tuyết và Hoa tuyết

Còn lại73
840K ₫

S925 Tapered Christmas Tree Ornament

Còn lại67

360K ₫

Regular Price: 600K ₫

40%OFF

S925 Hot Cocoa

Còn lại5

480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF

Vòng tay Thiếp Giáng sinh

Còn lại11

4412K ₫

Regular Price: 5640K ₫

22%OFF
phí Vận chuyển

S925 Christmas Reindeer

480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF

Hoa tím

600K ₫

Hoa tuyết

Còn lại66
480K ₫

Trang sức Giáng sinh

Còn lại85
840K ₫

Giáng sinh Hạnh phúc

Còn lại11

623K ₫

Regular Price: 720K ₫

13%OFF

Charm chặn Trạng nguyên

480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF

Chuông Giáng sinh

Còn lại83

840K ₫

Regular Price: 863K ₫

Kẹo kim cương

Còn lại16

600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

S925 Snow-covered Log Cabin

Còn lại56

600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

Ông già Noel

623K ₫

Regular Price: 720K ₫

13%OFF

Tuần lộc

Còn lại78

600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

S925 Christmas Reindeer

840K ₫

Regular Price: 1400K ₫

40%OFF

Tinh cầu Xanh

Còn lại37

720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

Giáng sinh

600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

Hoa tuyết

840K ₫

Regular Price: 1400K ₫

40%OFF

S925 Ice Skate

Còn lại18

600K ₫

Regular Price: 800K ₫

25%OFF

S925 Bell with Holly Leaves

480K ₫

Người tuyết

600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

Thông Noel Vàng hồng

720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

S925 Cross Bible

Còn lại23

383K ₫

Regular Price: 1080K ₫

65%OFF

S925 Snow Bear

Còn lại15

480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF

S925 Sweet Angel

Còn lại71

480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF

S925 Holiday Wreath

Còn lại21

480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF