Free Vận chuyển với đơn 1200K ₫+
COD
90-Ngày Đổi trả

S925 Snowy Winter Blue

Còn lại96

Special Price 383K ₫

Regular Price: 960K ₫

60%OFF

Gift S925 Box

Special Price 480K ₫

Regular Price: 1080K ₫

56%OFF

S925 Ice Flower Ring

Còn lại1

Special Price 600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

S925 Christmas Stockings

Special Price 480K ₫

Regular Price: 1200K ₫

60%OFF

S925 Frozen Sea Blue

Special Price 383K ₫

Regular Price: 960K ₫

60%OFF

S925 Jingle Bell

Còn lại45

Special Price 840K ₫

Regular Price: 1400K ₫

40%OFF

Nơ đỏ Giáng sinh

Còn lại68
720K ₫

Cây thông Giáng sinh

Còn lại37

Special Price 623K ₫

Regular Price: 720K ₫

13%OFF

Ông già Noel

Còn lại52

Special Price 719K ₫

Regular Price: 840K ₫

14%OFF

Nhẫn Hoa tuyết

Còn lại12

Special Price 720K ₫

Regular Price: 1029K ₫

30%OFF

S925 Christmas Stocking

480K ₫

Gấu nhỏ Giáng sinh

Còn lại76

Special Price 623K ₫

Regular Price: 720K ₫

13%OFF

S925 Snowflake

Special Price 480K ₫

Regular Price: 840K ₫

43%OFF

Giáng sinh vui vẻ

Còn lại96

Special Price 479K ₫

Regular Price: 600K ₫

20%OFF

Charm chặn Noel trắng

Còn lại12

Special Price 623K ₫

Regular Price: 800K ₫

22%OFF

Trang sức Giáng sinh

Còn lại86

Special Price 840K ₫

Regular Price: 960K ₫

13%OFF

Bí ngô pha lê

Special Price 840K ₫

Regular Price: 1400K ₫

40%OFF

Ly rượu Giáng sinh

Còn lại89

Special Price 623K ₫

Regular Price: 840K ₫

26%OFF

Người tuyết Giáng sinh

Special Price 623K ₫

Regular Price: 720K ₫

13%OFF

Dây chuyền Bí ngô Vàng hồng

Còn lại28

Special Price 1320K ₫

Regular Price: 2200K ₫

40%OFF
phí Vận chuyển

S925 14K Gold Bear

Còn lại85

Special Price 840K ₫

Regular Price: 1440K ₫

42%OFF

Quà Giáng sinh

Special Price 720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

Phòng Giáng sinh

Special Price 600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

Quà Giáng sinh

Còn lại44

Special Price 720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

Cốc Ông già Noel

Special Price 623K ₫

Regular Price: 840K ₫

26%OFF

Thông Noel Vàng hồng

Special Price 720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

S925 Santa Claus with Sled

Còn lại7

Special Price 720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

Nhẫn Hoa tuyết

Special Price 960K ₫

Regular Price: 1600K ₫

40%OFF

S925 Snowflake Ring

Còn lại1

Special Price 480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF

Vòng tay Tình yêu băng tuyết

Còn lại56

Special Price 2663K ₫

Regular Price: 4320K ₫

38%OFF
phí Vận chuyển

Hoa tai Hoa tuyết

Còn lại21

Special Price 960K ₫

Regular Price: 1600K ₫

40%OFF

Dây chuyền Hoa tuyết - Bé

Special Price 1080K ₫

Regular Price: 1800K ₫

40%OFF

Dây chuyền Hoa tuyết - Lớn

Còn lại92

Special Price 1320K ₫

Regular Price: 2200K ₫

40%OFF
phí Vận chuyển

Vòng tay Giáng sinh rực rỡ

Còn lại76

Special Price 4509K ₫

Regular Price: 6520K ₫

31%OFF
phí Vận chuyển

Vòng tay Chúc phúc Giáng sinh

Còn lại17

Special Price 3886K ₫

Regular Price: 5640K ₫

31%OFF
phí Vận chuyển

S925 Christmas Bell

Special Price 720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

Vòng tay Ông già Noel

Còn lại52

Special Price 3262K ₫

Regular Price: 4080K ₫

20%OFF
phí Vận chuyển

Hoa tuyết xanh

Special Price 960K ₫

Regular Price: 1600K ₫

40%OFF
67% OFF

S925 Holy Grail

Còn lại96

Special Price 264K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF
Giảm giá chớp nhoáng

Gift S925 Box with Bow

Special Price 623K ₫

Regular Price: 800K ₫

22%OFF

Vòng tay Giáng sinh vui vẻ

Còn lại86

Special Price 2782K ₫

Regular Price: 3600K ₫

23%OFF
phí Vận chuyển

Vòng tay Nơ may mắn

Còn lại45

Special Price 4246K ₫

Regular Price: 5160K ₫

18%OFF
phí Vận chuyển

Vòng tay Quà Giáng sinh

Còn lại7

Special Price 3526K ₫

Regular Price: 4920K ₫

28%OFF
phí Vận chuyển

S925 Ice Flower Necklace

Còn lại10

Special Price 720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

S925 Christmas Tree Ornament

Special Price 600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

Vòng tay Giáng sinh ấm áp

Còn lại24

Special Price 2566K ₫

Regular Price: 4200K ₫

39%OFF
phí Vận chuyển

Người tuyết và Hoa tuyết

Còn lại73
840K ₫

S925 Tapered Christmas Tree Ornament

Còn lại69

Special Price 360K ₫

Regular Price: 600K ₫

40%OFF

S925 Hot Cocoa

Còn lại5

Special Price 480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF

Vòng tay Thiếp Giáng sinh

Còn lại11

Special Price 4412K ₫

Regular Price: 5640K ₫

22%OFF
phí Vận chuyển

S925 Christmas Reindeer

Special Price 480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF

Hoa tím

600K ₫

Hoa tuyết

Còn lại69
480K ₫

Trang sức Giáng sinh

Còn lại85
840K ₫

Giáng sinh Hạnh phúc

Còn lại11

Special Price 623K ₫

Regular Price: 720K ₫

13%OFF

Charm chặn Trạng nguyên

Special Price 480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF

Chuông Giáng sinh

Còn lại83

Special Price 840K ₫

Regular Price: 863K ₫

Kẹo kim cương

Còn lại16

Special Price 600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

S925 Snow-covered Log Cabin

Còn lại57

Special Price 600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

Ông già Noel

Special Price 623K ₫

Regular Price: 720K ₫

13%OFF

Tuần lộc

Còn lại78

Special Price 600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

S925 Christmas Reindeer

Special Price 840K ₫

Regular Price: 1400K ₫

40%OFF

Tinh cầu Xanh

Còn lại37

Special Price 720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

Giáng sinh

Special Price 600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

Hoa tuyết

Special Price 840K ₫

Regular Price: 1400K ₫

40%OFF

S925 Ice Skate

Còn lại20

Special Price 600K ₫

Regular Price: 800K ₫

25%OFF

S925 Bell with Holly Leaves

480K ₫

Người tuyết

Special Price 600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF
41% OFF

Thông Noel Vàng hồng

Special Price 712K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF
Giảm giá chớp nhoáng

S925 Cross Bible

Còn lại31

Special Price 383K ₫

Regular Price: 1080K ₫

65%OFF

S925 Snow Bear

Còn lại21

Special Price 480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF

S925 Sweet Angel

Còn lại73

Special Price 480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF

S925 Holiday Wreath

Còn lại23

Special Price 480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF