Free Vận chuyển với đơn 1200K ₫+
COD
90-Ngày Đổi trả

S925 Snowy Winter Blue

Còn lại45

383K ₫

Regular Price: 960K ₫

60%OFF

Gift S925 Box

480K ₫

Regular Price: 1080K ₫

56%OFF

S925 Christmas Stockings

480K ₫

Regular Price: 1200K ₫

60%OFF

S925 Frozen Sea Blue

383K ₫

Regular Price: 960K ₫

60%OFF
51% OFF

S925 Jingle Bell

Còn lại34

686K ₫

Regular Price: 1400K ₫

40%OFF
Giảm giá chớp nhoáng

Nơ đỏ Giáng sinh

Còn lại62
720K ₫

Cây thông Giáng sinh

Còn lại27

623K ₫

Regular Price: 720K ₫

13%OFF

Ông già Noel

Còn lại52

719K ₫

Regular Price: 840K ₫

14%OFF

Nhẫn Hoa tuyết

Còn lại11

720K ₫

Regular Price: 1029K ₫

30%OFF

S925 Christmas Stocking

480K ₫

Gấu nhỏ Giáng sinh

Còn lại74

623K ₫

Regular Price: 720K ₫

13%OFF

S925 Snowflake

480K ₫

Regular Price: 840K ₫

43%OFF

Giáng sinh vui vẻ

Còn lại95

479K ₫

Regular Price: 600K ₫

20%OFF

Charm chặn Noel trắng

Còn lại6

623K ₫

Regular Price: 800K ₫

22%OFF

Trang sức Giáng sinh

Còn lại86

840K ₫

Regular Price: 960K ₫

13%OFF

Bí ngô pha lê

Còn lại59

840K ₫

Regular Price: 1400K ₫

40%OFF
50% OFF SP THỨ 2

Ly rượu Giáng sinh

Còn lại89

623K ₫

Regular Price: 840K ₫

26%OFF

Người tuyết Giáng sinh

623K ₫

Regular Price: 720K ₫

13%OFF

Dây chuyền Bí ngô Vàng hồng

Còn lại17

1320K ₫

Regular Price: 2200K ₫

40%OFF
phí Vận chuyển

S925 14K Gold Bear

Còn lại68

840K ₫

Regular Price: 1440K ₫

42%OFF

Quà Giáng sinh

720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

Phòng Giáng sinh

600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

Quà Giáng sinh

Còn lại41

720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

Cốc Ông già Noel

623K ₫

Regular Price: 840K ₫

26%OFF

Thông Noel Vàng hồng

720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

S925 Santa Claus with Sled

Còn lại38

720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

Nhẫn Hoa tuyết

960K ₫

Regular Price: 1600K ₫

40%OFF

Vòng tay Tình yêu băng tuyết

Còn lại45

2663K ₫

Regular Price: 4320K ₫

38%OFF
phí Vận chuyển

Hoa tai Hoa tuyết

Còn lại11

960K ₫

Regular Price: 1600K ₫

40%OFF

Dây chuyền Hoa tuyết - Bé

Còn lại95

1080K ₫

Regular Price: 1800K ₫

40%OFF

Dây chuyền Hoa tuyết - Lớn

Còn lại88

1320K ₫

Regular Price: 2200K ₫

40%OFF
phí Vận chuyển

Vòng tay Giáng sinh rực rỡ

Còn lại74

4509K ₫

Regular Price: 6520K ₫

31%OFF
phí Vận chuyển

Vòng tay Chúc phúc Giáng sinh

Còn lại18

3886K ₫

Regular Price: 5640K ₫

31%OFF
phí Vận chuyển

S925 Christmas Bell

720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

Vòng tay Ông già Noel

Còn lại52

3262K ₫

Regular Price: 4080K ₫

20%OFF
phí Vận chuyển

Hoa tuyết xanh

960K ₫

Regular Price: 1600K ₫

40%OFF

S925 Holy Grail

Còn lại82

480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF
50% OFF SP THỨ 2

Gift S925 Box with Bow

623K ₫

Regular Price: 800K ₫

22%OFF

Vòng tay Giáng sinh vui vẻ

Còn lại65

2782K ₫

Regular Price: 3600K ₫

23%OFF
phí Vận chuyển

Vòng tay Nơ may mắn

Còn lại43

4246K ₫

Regular Price: 5160K ₫

18%OFF
phí Vận chuyển

Vòng tay Quà Giáng sinh

Còn lại8

3526K ₫

Regular Price: 4920K ₫

28%OFF
phí Vận chuyển

S925 Ice Flower Necklace

Còn lại7

720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

S925 Christmas Tree Ornament

600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

Vòng tay Giáng sinh ấm áp

Còn lại21

2566K ₫

Regular Price: 4200K ₫

39%OFF
phí Vận chuyển

Người tuyết và Hoa tuyết

Còn lại73
840K ₫

S925 Tapered Christmas Tree Ornament

Còn lại65

360K ₫

Regular Price: 600K ₫

40%OFF

Hoa hồng

Còn lại4
600K ₫

Vòng tay Thiếp Giáng sinh

Còn lại10

4412K ₫

Regular Price: 5640K ₫

22%OFF
phí Vận chuyển

S925 Christmas Reindeer

480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF
50% OFF SP THỨ 2

Hoa tím

600K ₫

Hoa tuyết

Còn lại58
480K ₫

Trang sức Giáng sinh

Còn lại85
840K ₫

Giáng sinh Hạnh phúc

Còn lại10

623K ₫

Regular Price: 720K ₫

13%OFF

Charm chặn Trạng nguyên

480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF

Chuông Giáng sinh

Còn lại83

840K ₫

Regular Price: 863K ₫

Kẹo kim cương

Còn lại15

600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

S925 Snow-covered Log Cabin

Còn lại54

600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

Ông già Noel

623K ₫

Regular Price: 720K ₫

13%OFF

Tuần lộc

Còn lại84

600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

S925 Christmas Reindeer

840K ₫

Regular Price: 1400K ₫

40%OFF
50% OFF SP THỨ 2

Tinh cầu Xanh

Còn lại29

720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

Giáng sinh

600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

Hoa tuyết

840K ₫

Regular Price: 1400K ₫

40%OFF

S925 Ice Skate

Còn lại13

600K ₫

Regular Price: 800K ₫

25%OFF

S925 Bell with Holly Leaves

480K ₫

Người tuyết

600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF

Thông Noel Vàng hồng

720K ₫

Regular Price: 1200K ₫

40%OFF

S925 Snow Bear

Còn lại10

480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF

S925 Sweet Angel

Còn lại66

480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF

S925 Holiday Wreath

Còn lại22

480K ₫

Regular Price: 800K ₫

40%OFF

Kẹo kim cương

Còn lại4

600K ₫

Regular Price: 1000K ₫

40%OFF