Kiểm tra đơn hàng

Dây chuyền Charm

Kiểu mới
Giá cả
Bán chạy nhất
Mặc định
Đề xuất

34 đơn hàng

S925 Basic Necklace 14.8 in

Special Price 383.000 ₫

Regular Price: 720.000 ₫

Save 47%

Dây chuyền trái tim và charm ảnh

Special Price 719.000 ₫

Regular Price: 1.400.000 ₫

Save 49%

Dây chuyền Charm ảnh khắc tên vàng hồng

1.439.000 ₫
phí Vận chuyển

Dây chuyền Charm ảnh khắc tên vàng 14K

1.439.000 ₫
phí Vận chuyển

Dây chuyền Trái tim khắc chữ

Special Price 840.000 ₫

Regular Price: 1.400.000 ₫

Save 40%

Dây chuyền tròn và charm ảnh

Special Price 840.000 ₫

Regular Price: 1.400.000 ₫

Save 40%

Dây chuyền ảnh khắc tên trái tim

1.176.000 ₫

Dây chuyền ảnh khắc tên tròn

1.176.000 ₫

Dây chuyền ảnh khắc tên oval

1.176.000 ₫

Dây chuyền charm treo tròn

Special Price 719.000 ₫

Regular Price: 1.199.000 ₫

Save 40%

Dây chuyền charm ảnh tự thiết kế Oval vàng hồng

2.040.000 ₫
phí Vận chuyển

Dây chuyền cơ bản

600.000 ₫
Mới

Dây chuyền cơ bản

720.000 ₫
Mới

S925 Letter U Necklace

Special Price 646.800 ₫

Regular Price: 1.680.000 ₫

Save 61%

S925 Starfish Necklace

Special Price 814.800 ₫

Regular Price: 1.920.000 ₫

Save 58%

S925 Green Four Leaf Flower Necklace

Special Price 719.000 ₫

Regular Price: 1.920.000 ₫

Save 63%

S925 Pink CZ Microphone Necklace

Special Price 719.000 ₫

Regular Price: 1.800.000 ₫

Save 60%

S925 Blue Earth Necklace

Special Price 719.000 ₫

Regular Price: 1.800.000 ₫

Save 60%

S925 Christmas Bell Necklace

Special Price 719.000 ₫

Regular Price: 1.920.000 ₫

Save 63%

S925 Jumping Dolphin Necklace

Special Price 814.800 ₫

Regular Price: 1.920.000 ₫

Save 58%

S925 Rose Gold Stars Necklace

Special Price 959.000 ₫

Regular Price: 2.160.000 ₫

Save 56%

S925 Flowers Cluster Necklace

Special Price 814.800 ₫

Regular Price: 1.920.000 ₫

Save 58%

S925 Maple Leaf Necklace

Special Price 600.000 ₫

Regular Price: 1.680.000 ₫

Save 64%

S925 Solar Deity Necklace

Special Price 1.054.800 ₫

Regular Price: 2.400.000 ₫

Save 56%

S925 Aeroplane Necklace

Special Price 719.000 ₫

Regular Price: 1.680.000 ₫

Save 57%

Dây chuyền cơ bản

480.000 ₫

Dây chuyền cơ bản

480.000 ₫

Dây chuyền cơ bản

480.000 ₫

Dây chuyền cơ bản Lưu quang

600.000 ₫

Dây chuyền cơ bản Ân ái

480.000 ₫

Dây chuyền hạt 2 vòng

Special Price 1.080.000 ₫

Regular Price: 1.800.000 ₫