Free Vận chuyển với đơn 1200K ₫+
COD
90-Ngày Đổi trả

Dây chuyền Charm

49% OFF

Dây chuyền trái tim và charm ảnh

Special Price 719K ₫

Regular Price: 1400K ₫

35% OFF

Dây chuyền Charm Ảnh mặt trái tim Khắc chữ Mạ vàng trắng

Special Price 623K ₫

Regular Price: 960K ₫

40% OFF

Dây chuyền tròn và charm ảnh

Special Price 840K ₫

Regular Price: 1400K ₫

63% OFF

S925 Green Four Leaf Flower Necklace

Special Price 719K ₫

Regular Price: 1920K ₫

29% OFF

Dây chuyền Trái tim Khắc chữ Tự thiết kế Đồng Mạ vàng Trắng

Special Price 600K ₫

Regular Price: 840K ₫

40% OFF

Dây chuyền Charm Ảnh mặt trái tim Khắc chữ Mạ vàng hồng

Special Price 719K ₫

Regular Price: 1200K ₫

47% OFF

S925 Basic Necklace 14.8 in

Special Price 383K ₫

Regular Price: 720K ₫

Dây chuyền cơ bản

480K ₫

Dây chuyền cơ bản Ân ái

480K ₫

Dây chuyền Charm ảnh khắc tên vàng 14K

1439K ₫
phí Vận chuyển

Dây chuyền cơ bản

480K ₫

Dây chuyền cơ bản

480K ₫
40% OFF

Dây chuyền hạt 2 vòng

Special Price 1080K ₫

Regular Price: 1800K ₫

Dây chuyền charm ảnh tự thiết kế Oval vàng hồng

2040K ₫
phí Vận chuyển
49% OFF

Yêu trẻ Dây chuyền Ảnh Tự thiết kế bạc nguyên 925

Special Price 950K ₫

Regular Price: 1848K ₫

Mới
64% OFF

S925 Maple Leaf Necklace

Special Price 600K ₫

Regular Price: 1680K ₫

Dây chuyền Charm ảnh khắc tên vàng hồng

1439K ₫
phí Vận chuyển
58% OFF

S925 Jumping Dolphin Necklace

Special Price 815K ₫

Regular Price: 1920K ₫

50% OFF

S925 Flowers Cluster Necklace

Special Price 959K ₫

Regular Price: 1920K ₫

40% OFF

Dây chuyền charm treo tròn

Special Price 719K ₫

Regular Price: 1199K ₫

Dây chuyền cơ bản Lưu quang

600K ₫
40% OFF

Dây chuyền Trái tim khắc chữ

Special Price 840K ₫

Regular Price: 1400K ₫

56% OFF

S925 Rose Gold Stars Necklace

Special Price 959K ₫

Regular Price: 2160K ₫

60% OFF

S925 Pink CZ Microphone Necklace

Special Price 719K ₫

Regular Price: 1800K ₫

53% OFF

S925 Blue Earth Necklace

Special Price 840K ₫

Regular Price: 1800K ₫

62% OFF

S925 Letter U Necklace

Special Price 647K ₫

Regular Price: 1680K ₫

56% OFF

S925 Solar Deity Necklace

Special Price 1055K ₫

Regular Price: 2400K ₫

57% OFF

S925 Aeroplane Necklace

Special Price 719K ₫

Regular Price: 1680K ₫

58% OFF

S925 Starfish Necklace

Special Price 815K ₫

Regular Price: 1920K ₫