• Theo dõi đơn hàng
Chú ý: Dây chuyền khắc tên hoặc charm ảnh cần 7-10 ngày để nhận được hàng từ khi xác nhận đơn hàng (thời gian chế tác+chuyển hàng)